REGISTRAČNÍ
SYSTÉM PRO TÝMY

Informace o týmu
Název týmu*
Zkratka týmu*
Vypište prosím město/města,
odkud přijedete na Street Floorball League.*
Napište prosím, jakým dopravním prostředkem/prostředky
přijedete na Street Floorball League.*

Kontaktní osoba (kapitán)
Jméno*
Příjmení*
Telefon*
Email*

Informace o turnaji
Turnaj, kterého se chceme zúčastnit*
V případě, že vybraný turnaj již bude plně
obsazen, rádi bychom se zúčastnili turnaje*


   * Souhlasím s pravidly soutěže.
   * Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním registrace souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v ní obsažených správcem a pořadatelem - Český florbal, Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4, za účelem vytvoření databáze týmů a hráčů pro realizaci sportovní akce ČP Street Floorball League. Tento souhlas uděluji ke všem osobním údajům obsaženým v této registraci, a to po dobu trvání účelu zpracování. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejm. práva přístupu k informacím, práva na vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci údajů).Se všemi vyplněnými částmi této registrace jsem se řádně seznámil/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

   * V případě, že bude potvrzena registrace, zavazuji se, že uhradím registrační poplatek ve výši 2.500 Kč (Pivovar Holba) nebo 2.000 Kč (ostatní turnaje)
   * Registrací do Street Floorball League souhlasím s pravidly SFL a zároveň se zavazuji dodržovat další pravidla organizátora související se slušným chováním v místě konání turnaje a také se zavazuji k dodržování pravidel vlastníka místa konání. Zaškrtnutím tohoto pole se zavazuji předat tyto informace také všem členům týmu, který registruji.


Potvrzovací email může systém vyhodnotit jako spam. V případě problémů s doručením zkotrolujte prosím i tuto schránku, nebo nás kontaktujte na adrese streetfloorball@ceskyflorbal.cz.

© 2020 - 2024 eSports.cz, s.r.o.
Vyrobeno v eSports.cz